> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

av David Slottner Agr D

Hö var länge den vanligaste formen av konservering av grovoder, men ändrade krav har lett
till att ensilering numera är det helt dominerande sättet att konservera gräs och baljväxter.
Tekniken utvecklas hela tiden, med syfte att minska kostnader, förbättra kvaliteten eller
underlätta processen. Vad kan man tro på? Vilka påståenden är egentligen pålitliga och
trovärdiga? Det är för dem som har funderingar kring detta som den här siten har utvecklats.
Dessutom sker en hel del forskning och utveckling, både mycket teoretisk och en del praktisk,
runt om i världen. En del av den kommer att refereras här allteftersom. Kom gärna tillbaks
eftersom siten kommer att uppdateras och utvecklas kontinuerligt.


10 steg till ett bra ensilage

1. Välj rätt gröda
2. Skörda vid rätt tid
3. Skörda vid rätt väder
4. Undvik att blanda in mer jord och annat skräp än nödvändigt
5. Torka till rätt ts-halt
6. Finfördela grödan om systemet så tillåter
7. Packa grödan väl och snabbt
8. Täck grödan väl och snabbt
9. Förbruka grödan i tillräckligt hög hastighet
10. Använd tillsatsmedel som försäkring eller optimering