> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

{Punkt 2
av David Slottner Agr D

Skörda i rätt tid!

Vid vilken tipunkt en gröda skördas har mycket stor betydelse både för grödans ensilerbarhet och för näringsvärdet. Generellt kan man säga att ju senare grödan skördas desto lägre blir näringsvärdet och desto svårare blir det att få en lyckad ensilering. Exakt vad som är rätt tidpunkt beror på vilka växter som ingår i vallen, hur vallen är gödslad och vilket näringsvärde man vill uppnå.

Även avkastningen påverkas i stor utsträckning av tidpunkten för skörden. Här handlar det om att få balans mellan antalet skördade kg och näringsvärdet. Genom att skörda vid ett tidigare utvecklingsstadium får man inte bara ett högre näringsvärde utan man kan även skörda vallen flera gånger. En sen förstaskörd innebär att man får mer ts vid det tillfället, men med lägre näringsvärde. Dessutom dröjer det längre tills nästa skörd kan bärgas. Vanligast i Sverige är det med två eller tre skördar, även om det i södra Sverige förekommer att man tar fyra skördar.