> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Ensilage eller hö?
av David Slottner Agr D

En vanlig fråga bland hästägare är om man ska välja att utfodra med hö eller ensilage. "Vilket är bäst?" För att förklara varför det inte finns något självklart svar på den frågan ska jag försöka peka ut några för och nackdelar med de båda systemen, så att var och en kan bilda sin egen uppfattning.

Hö:
Fördelar:
· Hög ts-halt - låg vikt
· Lätt att transportera
· Jämn ts-halt inom varje parti
· Många är vana hö
· Lagringsstabilt om det lagras torrt
· Passar små förbrukare
· Billigare maskiner

Nackdelar:
· Dammar ofta
· Risk för mögel
· Risk för återfuktning av hö under lagringen - leder till mögel
· Svårt att skörda i rätt tid p.g.a. väderberoende
· Stora förluster av både näring och mängd under beredningen
· Skulltork rekommenderas
· Kräver lämpligt lagerutrymme
· Arbetskrävande vid bärgning

Ensilage
Fördelar:
o Dammfritt
o Kräver inget lagringsutrymme
o Oftast smakligt
o Lättare att skörda vid rätt tidpunkt
o Mindre arbetskrävande vid inläggningen


Nackdelar
o Tungt, kräver ofta maskiner för att flyttas (undantag för småbalar)
o Varierande ts-halt - kräver viss kontroll vid utfodringen
o Kan hinna bli varm innan en hel storbal är förbrukad
o Tyngre även vid utfodringen p.g.a. vatteninnehållet

Det finns alltså för och nackdelar med båda systemen. Det viktigaste är att man får ett foder med rätt näringsvärde för de hästar som ska utfodras med det och som samtidigt har god hygienisk kvalitet. Om ett hö och ett ensilage har samma näringsvärde så kan de användas på samma sätt, efter att hänsyn tagits till ts-halterna. Det kan kännas svårt att bedöma den hygieniska kvaliteten på ensilage om man är ovan, men om det vore så lätt att bedöma kvaliteten på hö så borde inte lungproblem vara så vanliga hos hästar!