> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Punkt 5
av David Slottner Agr D

Torka till rätt ts-halt:

Den här punkten hänger ihop med att man bör skörda vid rätt väder. Chanserna att få ett bra ensilage ökar betydligt om man lyckas torka grödan till den ts-halt som passar bäst i de olika systemen. Förtorkningen koncentrerar sockret i grödan, vilket gynnar mjölksyrabakterierna, samtidigt som den minskade vattenaktiviteten missgynnar klostridierna. Dessutom underlättas packningen i silon/balen, sannolikheten för pressvattenavgång minskar och de flesta djur konsumerar mer av ensilage med en något högre ts-halt. För hästar vet man inte hur torrt foder de föredrar, men kor föredrar i allmänhet en ts-halt runt 40 % före både blötare och torrare foder. En alltför hög ts-halt ökar risken för svamptillväxt och varmgång.

Vad är rätt ts-halt i de olika systemen?
Plansilo 28-35%
Slang ca 35%
Bal 40-60%
Tornsilo 45 % till direkskördat, med den torraste grödan i botten.