> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Punkt 8
av David Slottner Agr D

Täck grödan väl och snabbt!

Utan en anaerob miljö blir det ingen ensilering! Det är utan tvekan en av de viktigaste faktorerna för att lyckas. Oavsett om man använder någon form av silo eller balar, så de bara olika sätt att åstadkomma den anaeroba miljön.

Syre ger möjlighet till cellandning, orsakad av enzymer i växterna, vilket resulterar i värme, vatten och koldioxid. Detta är en ren förlust av energi och substrat för de bakterier som senare ska ge en pH-sänkning. Förutom det förbättrar denna process miljön för aeroba mikroorganismer, t ex jäst, mögel och vissa bakterier. Tillväxt av dessa mikroorganismer leder till ytterligare förluster av näring samtidigt som de i vissa fall kan producera ämnen som är skadliga för djuren. Skador på täckningsmaterialet efter att grödan genomgått ensileringen leder ofta till mögeltillväxt. Under förutsättning att grödan packats ordentligt (punkt 7) så kommer mögeltillväxten bara att ske lokalt, intill skadan, och det fodret kan då sorteras bort ganska enkelt. Misslyckad packning som tillåter att syre sprider sig inne i silon/balen kan leda till att stora mängder foder måste kasseras.

Oavsett vilket system man använder bör miljön bli syrefri så fort som möjligt. Balar bör plastas in så snart som möjligt oavsett om de plastas in vid lagringsplatsen eller i fält. Snabb inplastning är ett av argumenten för kombimaskiner som pressar och plastar in i samma maskin. En silo bör täckas så snart sista lasset körts in och packats. Silor bör även täckas om fyllningen måste avbrytas en längre tid t ex p g a dåligt väder. Efter att ensilaget packats lufttätt måste den anaeroba miljön bibehållas. Skydda silon/balarna från skador av djur, barn eller annat.