> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Punkt 10
av David Slottner Agr D

Använd tillsatsmedel som försäkring eller optimering.

Tillsatsmedel har två användningsområden. Dels kan de användas för att motverka problem och dels kan de användas för att optimera en process. Om man vet att det av olika skäl inte varit möjligt att följa de andra stegen som man hade velat, kan tillsatsmedel vara en möjlighet att ändå lyckas få ett bra ensilage. Exempel på sådana tillfällen kan vara att vädret inte tillåter den förtorkning man önskar eller att man inte hade något val utan var tvungen att sprida stallgödsel på vallen. I båda fallen ökar risken för att klostridier ska dominera fermentationen och tillsatsmedel kan vara en möjlighet att minska den risken.

Ett annat användningsområde för tillsatsmedel kan vara att optimera ensileringen. Som någon tillverkare av ensileringsmedel uttrycker det "gör bra ensilage ännu bättre". Det finns en hel del sanning i påståendet. Många tillsatsmedel har i försök visat att kvaliteten på ensilaget höjs från OK till mycket bra när de används. Detta kan påverka hur väl ensilaget utnyttjas av djuren.