> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Punkt 7
av David Slottner Agr D

Packa grödan väl och snabbt!

För att varmgång i samband med inläggningen ska kunna undvikas är det viktigt att miljön blir anaerob (syrefri) så snabbt som möjligt. Genom en god packning kommer man att uppnå en hög densitet i grönmassan genom att luft pressas ut och hålls ute. Detta gynnar ensileringsprocessen på flera sätt. Hög densitet gör att det finns mindre luft kvar inne i grönmassan som ska förbrukas innan ensileringsprocessen kan starta. Dessutom minskar risken för att ny luft ska tränga in. Det sker helt enkelt mindre cirkulation av luft i grönmassan. Förutom detta kommer en hög densitet att innebära att det är mindre avstånd mellan mjölksyrabakterier och substrat, vilket gynnar ensileringen.

Även för att undvika varmgång i samband med utfodringen är en hög densitet viktig. En låg densitet innebär att luften kan tränga längre in i ensilaget och det gör att risken för varmgång ökar. Skador på plasten som används för att försluta silon/balen kan leda till att stora mängder foder måste kasseras. Även här kan en hög densitet minska skadorna genom att en mindre mängd foder hinner förstöras än om densiteten är låg, tack vare mindre cirkulation av luft. Naturligtvis innebär också en hög densitet att silons eller balens kapacitet utnyttjas bättre. Detta innebär att färre balar eller en mindre silo krävs vid inläggning av en given mängd grönmassa.