> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Punkt 1
av David Slottner Agr D

Välj rätt gröda!

Rätt gröda kan tyckas vara en självklarhet. Val av gröda bestäms av jordart, klimat, djurslag och en del andra, inte minst ekonomiska, faktorer. Huvudsakligen kan grödorna indelas i vallväxter (gräs och baljväxter), helsäd och majs. Alla har sina för- och nackdelar.

Grödan styr mycket av det övriga ensileringsarbetet. Olika grödor är olika svårensilerade, har olika näringsmässiga egenskaper och skördas vid olika tillfällen. Vanligast är vallväxter och inte minst blandningar av gräs och baljväxter. Olika arter och sorter passar olika bra på olika marker och dessutom är de mer eller mindre lämpliga för många skördar. Vallväxter skördas ofta flera gånger varje säsong.

Helsäd och majs skördas bara en gång varje år, men ger då en högre skörd än en skörd av vallväxter. Eftersom det är ettåriga grödor kan de vara bra att använda som ersättning för en misslyckad valletablering. Helsäd ger även möjligheten att bestämma sig för hur grödan ska användas, tröskas eller skördas som ensilage, efter att den etablerats och därmed kan man använda den som ensilage under år med dåliga vallskördar och tröska den om vallen gått bra. Helsäd är dessutom en bra gröda att så in ny vall i. Majs ger mycket höga skördar vid ett tillfälle, med högt energivärde men lite protein. Majs kan vara en osäker gröda att odla i Sverige.