> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Punkt 9
av David Slottner Agr D

Förbruka ensilaget i tillräckligt hög hastighet!

Varmgång i samband med uttag beror på en enda sak - ensilaget utfodras inte i tillräckligt hög takt. Oavsett vilket system som används, vilka djur jag har eller hur grödan behandlades inläggningen så är det problemet. Vad som händer är att grödan exponeras för syre under för lång tid innan den utfodras. När det gäller balar har man inte så mycket val, utan hela balen bör öppnas och sedan får man hoppas att ytan torkar snabbare än mikroorganismerna börjar växa. När det gäller silor i olika former är det ett planeringsproblem som man kan ha byggt fast sig i. Vid dimensionering av silor måste man ta hänsyn till förbrukningen av ensilage och se till att den yta som är exponerad för syre inte är för stor.
Balar bör utfodras inom 3-4 dagar
Plansilo och slangar bör tömmas med 15-30 cm/dag, från hela ytan.
Tornsilor bör tömmas med minst 5 cm/dag