> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Vad är ts?
av David Slottner Agr D

Ts-halten är den del av ett foder som inte är vatten, utan just torr substans. Vad denna substans består av är en helt annan fråga, men ts är torrsubstans. Allt foder (och det mesta andra för den delen) innehåller en viss andel vatten. För ensilage är detta dock kanske mer kritiskt eftersom vattenhalten, och därmed ts-halten, kan variera avsevärt. Som exempel kan nämnas att ett väl torkat hö innehåller 16 % vatten, spannmål vanligen 14% och ensilage mellan 25 och 80%. Gräs består till ca 85 % av vatten. Ska man räkna om detta till ts-halter blir det alltså:

Foder Vattenhalt % Ts-halt %
16 84
Spannmål 14 86
Ensilage 25-80 20-75
Gräs 85 15

Anledningen till att man pratar om ts-halt i stället för vattenhalt är att det är i den torra delen av fodret som näringen finns. Vatten kan djuren dricka i stället, det behöver inte finnas i fodret. Vattnet i sig självt påverkar heller troligen inte konsumtion eller något sådant. För att kunna jämföra foder med varandra är därför ts ett bra mått. Tänk bara på det vid inköp av ensilage. Man måste hålla koll på ts-halten i sitt ensilage för att foderstaten ska stämma. Om min häst ska ha 50 MJ/dag från ensilage, beräknat på 5 kg ts à 10 MJ/kg ts och ensilaget har en ts-halt på 60 %, innebär detta att den ska få 5/0,6=8 kg ensilage. Om ts-halten i stället är 40 % så ska den ha 5/0,4=12 kg ensilage/dag. Om man missar den skillnaden i ts-halt och jag fortsätter fodra 8 kg, trots att ts-halten nu bara är 40 % innebär det att hästen bara får 8x0,4=3,2 kg ts, d v s i det här exemplet 32 MJ, vilket skulle leda både till att den inte får tillräckligt med strukturfoder och till att den kommer att tappa vikt.

Snabbtest av ts

> Hjälp för ts-konvertering