> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Testa ts-halten
av David Slottner Agr D

För att veta vilken ts-halt grönmassan eller ensilaget har kan man enkelt testa det hemma på mindre än en halvtimme. Detta har flera användningsområden eftersom man kan kolla om grönmassan torkat tillräckligt eller vilken ts-halt ensilaget i det parti man fodrar med just nu håller. Det sista kan inte minst vara viktigt om man använder balensilage. Det är inte helt sällan man ser att den nyöppnade balen har en helt annan ts-halt än den förra balen. Om man tillämpar individuell utfodring där ensilaget vägs upp kan skillnaden i ts-halt ha stor betydelse för hur mycket ensilage ett djur får.

OBS! Använd aldrig metoden för att kontrollera hö eftersom det torkar för snabbt och risken är stor att det ska börja brinna i mikron!

Vad behövs?
· Ett prov av grönmassa/ensilage
· En sax (kraftig modell)
· Våg med noggrannhet på ett gram
· Lämplig skål (helst inte plast)
· Papper att skriva på
· Penna
· Mikrovågsugn
· Miniräknare (underlättar)

Om man tar prov med någon form av provtagare från en bal behövs inte någon sax.

Hur gör man?
Det första som behövs är ett prov. Hur man tar provet beror på om man tar grönmasseprov från ett fält eller från t ex en ensilagebal. Om man vill ta från ett fält är det enklast att ta ett flertal prov från olika strängar på fältet. Det är viktigt att vara noga med att ta prover från alla djup i strängen eftersom den inte torkar särskilt jämnt utan ofta är betydligt blötare i botten än längst upp. Vill man vara riktigt noga kan man ta en bit ur en sträng, t ex en meter och lägga i en säck och blanda om innan man tar ut ett prov från säcken. Detta bör då göras på flera platser på fältet. Överbliven gröda kan läggas tillbaks i strängen. Från en bal tar man enklast ut prover på ett antal ställen i balen. Har man en provtagare är det enkelt, annars får man försöka ta prover där man kommer åt. Det stora prov man sedan får fram av alla mindre, oavsett om det är från en bal eller åker, blandar man sedan ihop noga och tar ut ett prov på ca ett kg.

Det mindre provet klipps sedan med sax till mindre mer hanterbara bitar. Blanda om provet igen!

Nu är det dags att ta fram skålen, vågen och mikron.
1. Väg skålen och skriv upp vikten
2. Nollställ vågen
3. Väg in ca 100 g prov och skriv upp provets vikt
4. Nollställ vågen
5. Sätt in provet i mikron och kör mikron på hög effekt några minuter
6. Blanda om provet och kör några minuter till.
7. Upprepa punkt 5 och 6 tills provet verkar torrt. Detta tar olika lång tid beroende på effekten, men ofta ca 10 min körning.
8. När provet verkar torrt väger man skålen och provet och skriver upp vikten. Blanda om provet.
9. Kör någon minut till och kontrollera vikten. Om den ändrats skriver du upp den nya vikten. Blanda om provet. Upprepa tills vikten inte ändrats eller provet blivit bränt.

Om provet bränts under torkningen använder man den senaste vikten innan. Ett bränt prov kommer att ge en felaktig ts-halt eftersom då inte bara vatten försvunnit från provet. Om provet bränts innan första vägningen är det bara att börja om från början. Tänk på att blad oftast torkar snabbare, och bränns snabbare, än stjälkarna. Använd inte för hög effekt, men tyvärr kan jag inte säga någon exakt effekt och tid som är rätt eftersom det beror både på mikro och det prov man vill torka.

Nu är det dags att räkna ut ts-halten, så plocka fram miniräknaren. Du bör ha tre vikter:
A. skålens tomma vikt
B. provets vikt innan torkning
C. den kombinerade vikten av skålen och provet efter torkning

TS-halt i % = (C-A)*100 / B


Lycka till med ts-bestämningarna!