> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Botulism
av David Slottner Agr D

Till att börja med kanske man ska klargöra att botulism inte är vanligt. Försäkringsbolagen t ex tycker inte att det är värt att lägga pengar på forskning kring det eftersom det är så sällsynt. Dock förknippar fortfarande många hästägare botulism med ensilage, framförallt om det skulle ha en ts-halt under 60 %. Tyvärr är inte sanningen så enkel.

Vad är botulism?
Botulism är ett tillstånd, en nervförlamning, som orsakas av ett ämne som heter botulin. Det är samma ämne som används av fåfänga människor som inte vill vara rynkiga. Det är otroligt giftigt och behövs inte i stora mängder för att döda ett djur eller i vissa fall en människa. Botulin produceras av en bakterie, Clostridium Botulinum, som finns i marken och i viss mån i tarmarna på vissa djur. Under besvärliga levnadsbetingelser bildar dessa bakterier botulin.

Botulism och ensilage
Om miljön är torr kan inte Cl. Botulinum växa och producerar heller inte något gift. Detta är anledningen till att man tror sig vara säker om ts-halten är tillräckligt hög. I de flesta fall räcker det dock med ts-halter över 30-35 % för att inte klostridier i allmänhet ska växa och så vitt jag vet är inte Cl. Botulinum mer tolerant för höga ts-halter än andra klostridier. Det kan därför tyckas som ett logiskt påstående att höga ts-halter gör att man slipper botulism. Verkligheten är dock inte så enkel. Det har förekommit att hästar i Sverige fått botulism när de utfodrats med hö! Om jag minns rätt fodrades hästarna med hö i hagen och en del hade hamnat på marken, börjat brytas ned och tyvärr var Cl. Botulinum en bakterie som fanns på höet när hästarna åt det och toxinet hade bildats. Även kor har drabbats av botulism efter utfodring med hö. Jag har läst om två fall i USA. I ena fallet berodde det på en katt och i det andra fallet en kråka som fanns i en höbal som sedan revs sönder och utfodrades, med hundratals döda kor som resultat.

Vad är lösningen?
Eftersom inte ens hö tycks vara garanterat fritt från botulin, är knappast hög ts-halt i fodret någon säker lösning på problemet. Det verkar inte ens som om botulin i första hand produceras under ensileringen, utan snarare är något man drar med in vid bärgningen, eller orsakar vid utfodringen. Det viktigaste tycks alltså vara att hålla grödan fri från döda djur och ruttnande växtdelar och leta efter det i samband med utfodringen så att man förhoppningsvis inte fodrar med dem. Vid utfodring utomhus är det viktigt att hålla utfodringsplatsen ren för att undvika att hästarna äter hö/ensilage som blivit nedtrampat och börjat brytas ned. Naturligtvis kan det även vara värt att kosta på vaccination mot botulism för att ytterligare minska risken att drabbas om man har oturen att få in det i fodret.