> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Tanniner och mjölkproduktion
av David Slottner Agr D

Kondenserade tanniner i Kärringtand förbättrar kväveutnyttjandet i mjölkproduktionen

Kondenserade tanniner finns naturligt i Käringtand och en del andra växter. Dessa tanniner har förmågan att binda till proteiner och därmed minska nedbrytningen av protein under ensileringen och dessutom skydda en del protein under passagen genom våmmen. För att studera hur tanninerna påverkar kväveutnyttjandet vid utfodring till mjölkkor utfördes en studie där man jämförde kväveutnyttjandet när korna fick ensilage gjort på Lusern, Rödklöver eller Käringtand, där Käringtanden förädlats för att innehålla låga, moderata eller höga halter av tanniner.

I studien användes 25 Holsteinkor. Hälften av kornas foder bestod av något av ensilagen och resten utgjordes av majsensilage, majs och sojamjöl.

Resultaten visar att de två sorters Käringtand som innehöll mer tanniner utnyttjades bättre än övriga ensilage. Trots att korna åt lika mycket av alla ensilage producerade de mer mjölk och mer protein när de fick ensilage med moderata eller höga halter av tanniner. Även när de fick ensilage gjort på Käringtand som innehöll låga halter tanniner ökade avkastningen jämfört med när de fick ensilage gjort på Lusern eller Rödklöver.

Källa: Hymes Fecht, U,C., Broderigk, G.A. och Muck, R. E. 2005. Effects of feeding legume silage with different tannin levels on lactating dairy cattle. Proceedings of the XIV International Silage Conference. Sid 163.