> Startsidan
> Allmänt om ensilering
> Vad är kvalitet?
> Ensileringsmedel
> Ensilage som foder
> Ensilage till hästar
> Silor/balar
> Förluster
> Skörd
> Grödor
> Forskning
> Vem gör ensilageNYTT?
> Kontakt

 

 

 

Forskning
av David Slottner Agr D

Hur utnyttjar man majsensilage bäst i utfodringen?

Under ett flertal år har majsensilage studerats som foder under irländska förhållanden, både med syfte att studera avkastning av majsensilaget och för att se hur man använder det på bästa sätt i utfodring av mjölkkor och köttdjur. Såväl produktionsresultat som ekonomi har tagits med i värderingen.

Majsensilage kan produceras till konkurrensmässiga kostnader, inte minst om majsen sås under plast. Detta har framförallt varit effektivt för att kunna öka avkastningen för sena sorter, genom att odlingssäsongen förlängts med minst en månad. Dock kräver användning av den tekniken stora mängder herbicider, eftersom även ogräset växer mycket bra under plasten.

När det gäller utfodringen är det främst två frågor som man sökt svaret på; När ska majsensilaget skördas och hur mycket av grovfodret ska utgöras av majsensilage. På frågan när majsensilaget ska skördas tycks det mesta tyda på att 30-35 % ts-halt är optimalt. Varken högre eller lägre ts-halt ger lika stora effekter på djurens tillväxt eller mjölkavkastning. Dessutom tycks mjölkens fetthalt sjunka med ökande ts-halt.

När det gäller hur stor andel av grovfodret som bör utgöras av majsensilage beror svaret till viss del på vilket gräsensilage som används. Ju högre näringsvärde på gräsensilaget, desto mindre blir den positiva effekten av majsensilage. Om man har ett gräsensilage med lågt energiinnehåll kommer man att se positiva effekter av större andel majsensilage än om man har gräsensilage med högt energivärde. För vad som betraktas som medelbra ensilage rekommenderas 50 % majsensilage, men om gräsensilaget har högt näringsvärde räcker det med 1/3 majsensilage. Har man ett lågt energiinnehåll i sitt gräsensilage kan upp till 2/3 av grovfodret utgöras av majsensilage.

Källa: Keady, T.W.J. Ensiled maize and whole crop wheat forages for beef and dairy cattle: effects on animal performance. Proceedings of the XIV International Silage Conference. Sid 65-82

Kommentar: När det gäller avkastning och kostnader är det svårt att dra slutsatser från andra länder där förutsättningarna är olika, men i de flesta fall bör inte resultaten i utfodringen att skilja sig. Majs ger hög avkastning och eventuellt jämnare näringsinnehåll än vallensilage, inte minst från blandvallar, och kan därför vara värt att använda i de delar av landet där majs är möjligt att odla. Det är också intressant att notera att gräsensilage använts som andra grovfoder i dessa studier till skillnad från många försök från USA där man vanligen använder lusernensilage.